WindwatcherSerwis ma charakter informacyjny. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia masztów, flag czy też uszkodzenia mienia powstałe w wyniku wiatru pomimo zastosowania się użytkownika serwisu do komunikatu wyświetlanego przez serwis korzystający z narzędzia Windwacher